Projekt NOMED-AF

Projekt NOMED-AF jest realizowany w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED II konkurs. Celem projektu jest opracowanie sytemu pozwalającego wykryć we wczesnej fazie nieme migotanie przedsionków (Atrial Fibrilation, AF) w grupie pacjentów 65+. Projekt dostarczy dane na temat częstości występowanie zaburzenia, które staną się podstawą do opracowania nowych metod leczenia.

Nieme migotanie przedsionków jest jednym z najczęstszych rodzajów zaburzeń rytmu serca, które aż 5-krotnie zwiększa ryzyko udaru mózgu. Badania wskazują, iż istnieje silna zależność między częstotliwością występowania AF a wiekiem: najbardziej narażone są na nie osoby starsze.

Ze względu na metodologię badania epidemiologicznego nabór Pacjentów do badania NOMED-AF jest zamknięty. Dane respondentów losowane są przez niezależny organ z bazy numerów PESEL.

Projekt NOMED-AF objęty został honorowym patronatem Ministra Zdrowia.

Elementy rozwiązania

Kamizelka do badania EKG

 • Nowatorskie rozwiązanie pozwalające na rejestrację sygnału przez 30 dni

 • Wygoda noszenia (lekka, dopasowana do ciała)

 • Biozgodne materiały

 • Specjalne elektrody materiałowe, niewywołujące podrażnień skórnych, dzieki którym uzyskuje się bardzo dobrą jakość zapisu

Rejestrator do kamizelki NOMED-AF Sensor

 • Czas pracy na baterii ponad 24h

 • Bezobsługowa praca

 • Bez kabli podłączeniowych

 • Niewielkie rozmiary

 • Minimalna waga

Stacja transmisyjna NOMED-AF Dock

 • Stacja transmitująca dane z Rejestratora do kamizelki NOMED-AF Sensor do Centrum Opieki Zdalnej

 • Szeroki zakres możliwości komunikacji z Centrum Monitoringu (3G, WiFi, LAN)

 • Bezobsługowa

Film instruktażowy

Rejestrator zegarkowy EKG i fali tętna – AF-Watch

Rejestrator umożliwia automatyczne wykrywania migotania przedsionków w oparciu o długoczasowe badanie, w tym w szczególności:

 • precyzyjne wykrywanie epizodów utajonego migotania przedsionków (AF) z fali tętna obwodowego w warunkach zakłóceń ruchowych, weryfikowane dodatkową analizą sygnału EKG

 • długoczasowe monitorowanie w warunkach domowych (przez 30 dni) bez uciążliwości dla pacjenta

 • łatwość aplikacji i obsługi urządzenia z uwzględnieniem jego przeznaczenia dla osób starszych.

Cechy konstrukcyjne

 • moduł optycznego sensora do ciągłej rejestracji sygnału pletyzmograficznego (PPG) – fali tętna

 • dwie elektrody kontaktowe do okresowej rejestracji sygnału EKG

 • algorytm detekcji epizodów AF z sygnału PPG wspomagany sygnałem z akcelerometru

 • sygnalizacja optyczna i wibroakustyczna zdarzeń wymagających reakcji pacjenta

 • czas pracy na baterii ponad 24h, bezobsługowa praca

AF-Watch ciągle rejestruje i analizuje sygnał pletyzmograficzny - falę tętna

oraz epizodycznie rejestruje sygnał elektrokardiograficzny

Współpraca ze stacją transmisyjną NOMED-AF Dock:

 • ładowanie baterii Rejestratora

 • transmisja danych z Rejestratora AF-Watch do Centrum Opieki Zdalnej

 • możliwości komunikacji z Centrum Monitoringu poprze 3G, WiFi, LAN

Partnerzy

Projekt NOMED-AF w mediach

Polska Agencja Prasowa

Polska Agencja Prasowa

Artykuł z dnia 16.01.2017 r.

Link do artykułu

TVP INFO

TVP INFO

Artykuł z dnia 15.01.2017 r.

Link do artykułu

Wyborcza.pl

Wyborcza.pl

Artykuł z dnia 13.01.2017 r.

Link do artykułu

TVP KATOWICE

Materiał Wideo TVP KATOWICE

Wideo z dnia 19.01.2017 r.

Link do materiału

TVP GDAŃSK

Materiał Wideo TVP GDAŃSK

Wideo z dnia 09.03.2017 r.

Link do materiału

TVP BYDGOSZCZ

Materiał Wideo TVP BYDGOSZCZ

Wideo z dnia 18.03.2017 r.

Link do materiału

Rynekzdrowia.pl

Rynekzdrowia.pl

Artykuł z dnia 28.03.2017 r.

Link do artykułu

FAKT

Fakt24.pl

Artykuł z dnia 19.04.2017 r.

Link do artykułu

FAKT

Puls Biznesu

Artykuł z dnia 24.04.2017 r.

Link do artykułu

Rynekzdrowia.pl

TVP Białystok

Wideo z dnia 28.04.2017 r.

Link do materiału

FAKT

TVP Olsztyn

Wideo z dnia 29.04.2017 r.

Link do materiału

FAKT

TVP2 Pytanie na śniadanie

Wideo z dnia 23.05.2017 r.

Link do materiału

Rynekzdrowia.pl

Serwiszoz.pl

Artykuł z dnia 26.05.2017 r.

Link do artukułu

FAKT

Medexpress.pl

Artykuł z dnia 18.04.2017 r.

Link do artykułu

Projekt NOMED-AF na konferencjach

II edycja Konferencji MedTrends Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia

w dniu 18 marca 2016 r. w sekcji III: Innowacyjna profilaktyka, diagnostyka i terapia w Kardiologii, onkologii i neurologii; Prelegent – prof. Kalarus

III edycja Ogólnopolskiej Konferencji „IT w zdrowiu”

w dniu 20 października 2016 r. w Gliwicach – Prelegenci: Prof. Beata Średniawa, Prezes Adam Konka

Międzynarodowa Konferencja "E-Zdrowie i Telemedycyna"

pod patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr. hab. med. Wojciecha Nowaka i Prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. dr. hab. med. Tomasza Grodzickiego. Organizatorem konferencji był Instytut Zdrowia Publicznego w dniu 12 stycznia 2017 r. – wystąpienie w ramach sekcji prowadzonej przez dr hab. Christoph Sowada: Rozwój technologii, telemedycyny, platform e-zdrowia - perspektywa praktyczna i badawcza – Prelegent: Prof. Kalarus

XXIII Konferencja Szkoleniowa i XIX Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny PTK oraz ISHNE

w dniu 2 marca 2017 r. Prelegent – Prof. Średniawa

III edycja Konferencji MedTrends Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia

w dniu 17 maja 2017 r. w sekcji V: INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W PROFILAKTYCE, DIAGNOSTYCE i LECZENIU CHORÓB CYWILIZACYJNYCH I WIEKU PODESZŁEGO; Prelegenci – Prof. Zbigniew Kalarus, Prof. Beata Średniawa, Prof. Tomasz Zdrojewski, dr Adam Sokal, Bartosz Pampuch (Comarch), Janusz Wróbel (ITAM).


Zaangażowanie Philipsa w realizację innowacyjnych przedsięwzięć
Zbigniew Kalarus (Zabrze)

Długotrwałe monitorowanie rytmu serca w celu wykrycia migotania przedsionków. Dwa pomysły, dwa urządzenia:

Rejestrator kamizelkowy COMARCH
Bartosz Pampuch (Kraków)
Rejestrator nadgarstkowy ITAM
Janusz Wróbel

Rejestrator kamizelkowy: na ile można na niego liczyć? Wyniki badania walidacyjnego NOMED-AF
Beata Średniawa (Zabrze)

Badanie epidemiologiczne NOMED-AF. Kiedy dowiemy się więcej?
Tomasz Zdrojewski (Gdańsk)

Co możemy zaoferować chorym z rozpoznanym migotaniem przedsionków? Możliwości terapii p/krzepliwej
Adam Sokal (Zabrze)

Skontaktuj się z nami

Centrum Telemonitoringu Kardio-Med Silesia:

(32) 705 03 06

czynne codziennie w godzinach 9:00-18:00