Aktualności

woj. mazowieckie

„INNOWACJE W OCHRONIE ZDROWIA” – KONFERENCJA POD PATRONATEM MINISTRA ZDROWIA ORAZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
29 września 2017

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż w dniu 28 września 2017 r. została zorganizowana przez Komitet Sterujący STRATEGMED Narodowego Centrum Badań i Rozwoju konferencja „Innowacje w Ochronie Zdrowia”.

Celem spotkania było przedstawienie i przedyskutowanie nowoczesnych rozwiązań, które będą sprzyjały postępowi zarówno naukowemu, technologicznemu jak i organizacyjnemu, w instytucjach związanych ze służbą zdrowia. Zaprezentowane zostały najważniejsze projekty programu STRATEGMED, a także ciekawe rozwiązania międzynarodowe. Partnerem technologicznym konferencji była firma Ricoh, która przedstawiła najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie druku 3D za pomocą komórek macierzystych oraz systemów zarządzania szpitalami oraz służbą zdrowia.

Konferencja pod patronatem Ministra Zdrowia oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Na konferencji Konsorcjum Projektu Nomed-AF było reprezentowane przez: Pana Prof. Zbigniewa Kalarusa (Kardio-Med Silesia), Pana Prof. Tomasza Zdrojewskiego (GUMED) i Pana Prezesa Adam Konka (Kardio-Med Silesia). Pan Prof. Zbigniew Kalarus przedstawił prezentację: „System monitoringu oparty o technologie telemetryczną na przykładzie Projektu Nomed-AF”.

Galeria z wydarzenia: