Aktualności

woj. mazowieckie

ROZPOCZĘŁY SIĘ BADANIA EPIDEMIOLOGICZNE W RAMACH PROJEKTU NOMED-AF W WOJ. POMORSKIM
11 marca 2017

W 7 gminach woj. pomorskiego: Gdańsk, Gdynia, Rumia, Wejherowo, Kartuzy, Ustka i Osieczna specjalnie wyszkolone pielęgniarki rozpoczęły badania kardiologiczne wylosowanych mieszkańców tych gmin w wieku 65 lat i więcej. Oficjalna inauguracja projektu miała miejsce w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym 10 marca br. Celem badań w ramach programu NOMED-AF jest redukcja liczby udarów mózgu w Polsce poprzez wczesne wykrywanie niemego migotania przedsionków (AF).

Podczas otwarcia projektu głowne elementy badań podsumowali prof. Tomasz Zdrojewski, kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki GUMed, prof. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Jacek Bigda, prorektor GUMed ds. rozwoju i organizacji kształcenia oraz Adam Konka, prezes Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu.

Nieme migotanie przedsionków to takie, które nie powoduje żadnych istotnych objawów. Celem szczegółowym NOMED-AF było opracowanie nowoczesnego systemu telemedycznego do 4-tygodniowego monitorowania wysokiej jakości sygnału EKG, by w ten sposób wcześnie wykrywać nieme migotanie przedsionków. Urządzenia takie, wraz z systemem transmisji sygnału EKG do centrum monitorującego, zostały w ostatnim roku przygotowane, szczegółowo sprawdzono ich jakość i obecnie zostały wyprodukowane przez Comarch S.A. na rzecz rozpoczynających się badań wylosowanej reprezentatywnej próby Polaków w Programie NOMED-AF.

Przez najbliższe 12 miesięcy Gdański Uniwersytet Medyczny będzie koordynował ogólnopolskie badanie, które oceni częstość występowania niemego migotania przedsionków oraz głównych czynników ryzyka i schorzeń kardiologicznych w reprezentacyjnej próbie 3000 Polaków w wieku ponad 65 lat. Losowania dokonało z operatu pesel Ministerstwo Cyfryzacji. Do badania zostanie wyszkolonych i zatrudnionych około 250 pielęgniarek w całym kraju. Szkolenie w Gdańsku inauguruje cykl szkoleń, które odbędą się we wszystkich pozostałych województwach w kraju.

NOMED-AF jest realizowany w ramach rządowego programu badań i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED. Liderem Programu jest Park Technologii Kardiomed Silesia, głównym partnerem akademickim – Gdański Uniwersytet Medyczny, zaś ze strony przemysłu – Comarch Healthcare i ITAM z Zabrza. Program przygotowali i wezmą w nim udział wybitni polscy eksperci z ośrodków kardiologicznych w Zabrzu, Warszawie, Szczecinie i Krakowie. Część neurologiczną, dotyczącą ryzyka udaru mózgu będą realizować lekarze z Kliniki Neurologii Dorosłych GUMed.

Program NOMED-AF jest realizowany pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia. Wsparcia dla badań i honorowy patronat projektowi NOMED-AF udzielił również Ksiądz Arcybiskup Stanisłąw Gądecki – przewodniczący Komisji Episkopatu Polski.

Ważne informacje:
Projekt na Pomorzu jest realizowany u wylosowanych mieszkańców gmin : Gdańsk, Gdynia, Rumia, Wejherowo, Ustka, Osieczna, Kartuzy. Opis inauguracji w Pomorskiem jest dostępny na stronie:
https://gumed.edu.pl/38369.html
oraz w TVP:
http://gdansk.tvp.pl/29420560/09032017

Galeria z wydarzenia

Reportaż z wydarzenia